اتحاد سوسیالیستی کارگری -دو اطلاعیه

برگزاری کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری

کنفرانس سیزدهم اتحاد سوسیالیستی کارگری در روزهای ۲۲ تا ۲۴ ژوئیه برگزار شد.

کنفرانس با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت در گرامی داشت یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز شد و با تصویب آئین نامه جلسات به کار خود ادامه داد.

دستور جلسات کنفرانس گزارش سیاسی، تحولات درونی حزب کمونیست ایران و کومه له، بسوی حزب، نقشه عمل صفحه تلگرام اتحاد سوسیالیستی، گزارش عملکرد تشکیلات و ارگانها، اوضاع مالی و به ویژه چگونگی تامین هزینه تلویزیون به پیش و در پایان انتخابات بود.

برگزیده ای از مباحث گزارش سیاسی، تحولات درونی حزب کمونیست ایران و بسوی حزب از تلویزیون به پیش پخش شده است. کنفرانس در مورد هر یک از این سه دستور اقداماتی را به کمیته اجرایی منتخب کنفرانس توصیه کرد.

در دیگر موضوعات، کنفرانس سند اهداف و نقشه عمل صفحه تلگرام اتحاد سوسیالیستی کارگری که توسط کمیته اجرایی تهیه شده بود را با اصلاحاتی تصویب کرد؛ در گزارش عملکرد تشکیلات، کنفرانس بر بهبود برنامه های تلویزیون به پیش و انتشار مرتب نشریه سازمان تاکید داشت. در گزارش مالی، کنفرانس بر اهمیت ادامه کاری تلویزیون به پیش بعنوان یکی از ارگانهای تاثیر گذار بر گرایش چپ و سوسیالیست جنبش کارگری ایران تاکید داشت و راههای مختلف تامین هزینه مالی آنرا از جمله جمع آوری کمک مالی از علاقه مندان به سرنوشت جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری بررسی کرد.

کنفرانس سیزدهم مهمانانی نیز داشت، از جمله رفقایی از سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان که پیام دلگرم کننده ای به کنفرانس دادند.

مبحث پایانی انتخابات بود که طی آن کنفرانس اعضای کمیته اجرایی و دبیر شورای مرکزی را انتخاب کرد.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

ژوئیه ۲۰۱۷

قوه فاسد قضائیه رضا شهابی را مجددا به زندان برد

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، دیروز، چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ –  ۹ اوت ۲۰۱۷ مجددا زندانی شد. بهانه این بار باقی ماندن سه ماه از دوران محکومیتش بود.

رضا شهابی ۲۲ خردادماه ۱۳۸۹ در حین کار توسط مزدوران وزارت اطلاعات دستگیر شد. در بیدادگاه قوه فاسد قضائیه به دلیل عضویت در سندیکای کارگران واحد و دفاع از حقوق کارگران به شش سال زندان، هفت میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت های سندیکایی محکوم شد. وی را ۱۹ ماه در انفرادی ۲۰۹ اوین نگه داشتند. رضا شهابی در اثر شکنجه از ناحیه گردن و کمر شدیدا آسیب دید و دو بار از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت.

در اعتراض به محکومیت ظالمانه و بد رفتاری ماموران زندان، رضا شهابی در آخرین بار حدود شصت روز و تا آستانه مرگ اعتصاب غذا کرد. در پایان با استقامت و مبارزه اش و اعتراضات همکاران و دیگر فعالین و تشکلهای کارگری در داخل و خارج کشور بطور مشروط، با یک وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و با تائید پزشک قانونی برای ادامه معالجه اش آزاد شد. با اینکه مرخصی استعلاجی بخشی از دوران محکومیت است و خود وی در مراجعه روز ۱۷ مرداد به زندان رجایی شهر نامه آزادی خود به تاریخ ۲۴  شهریور سال ۱۳۹۴ را در پرونده دیده است اما دادستانی غیبت رضا شهابی در سال ۱۳۹۳ را بهانه کرده تا وی سه ماه دیگر در زندان باشد.

ماههاست که دهها حساب شخصی رئیس قوه فاسد قضائیه در مجلس و رسانه های داخل و  خارج کشور مطرح است که سود سپرده ها و وثیقه های محکومین بیدادگاههای اسلامی بدان واریز میشود و از این طریق  لاریجانی سالانه صدها میلیارد تومان به جیب می زند. در همین راستا دادستانی دستور ضبط وثیقه  ۲۰۰ میلیونی رضا شهابی را صادر کرده و  وی در پایبندی اخلاقی به صاحب وثیقه به زندان باز گشت تا قوه فاسد قضائیه وثیقه ۲۰۰ میلیون تومان را بالا نکشد.

حبس رضا شهابی محکوم است. فعالین و تشکلهای کارگری در داخل و خارج از ایران آنرا محکوم خواهند کرد. رژیم اسلامی از اعتراض تشکلهای کارگری جهانی خلاصی نخواهد یافت. همان اعتراضاتی که رژیم اسلامی به دروغ به تشکلهای کارگری اطلاع داد که رضا شهابی آزاد شده و به سرکار بازگشته است تا از زیر فشار رها شود.

رضا شهابی بدون قید و شرط باید آزاد شود!

هیچ فعال کارگری نباید در زندان باشد!

زندانیان سیاسی و عقیدتی باید آزاد شوند!

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

۱۹ مرداد ۱۳۹۶ –  ۱۰ اوت ۲۰۱۷

 

نظرات مسدود است.HOME