ابراهیم باتمانی-حقوق کودکان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی

حقوق کودکان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی

ابراهیم باتمانی

با یک نگاه کوتاه به حاکمیت تا به امروز جمهوری اسلامی ایران می توان  به خوبی وضعیت کودکان را در جامعه ایران تشخیص داد .کودکان در ایران و در سایه لطف این رژیم فاسد، به سر کار فرستاده می شوند، مجازات کیفری می بینند و حتی اعدام می شوند. ازدواج کودکان زیر هجده سال قانونی و البته شرعی است. کودکان در ایران تهدید به مرگ میشوند و آینده کاملا تاریک در انتظار آنان است .

کودک اولویت جامعه بشری است . درتمام دنیای امروزی و در  مرحله اول دولت ها مسئول سلامتی و تندرستی و آرامش وتغذیه و حرمت و کرامت  کودکان هستند نه خانواده .اما در جمهوری اسلامی همه چیز بر عکس قضیه می باشد. در ایران دولت جمهوری اسلامی عامل بی حقوقی و نبود تندرستی و آرامش و تغذیه و حرمت و کرامت کودکان است .در همین لحظه من که مشغول نوشتن این مطلب هستم طبق آمار به اصطلاح حقوق بشر و سازمان ملل و خود رسانهای بوژوازی در سطح جهان  مگویند در هر دقیقه ١٠کودک فقط به علت سو تغذیه وعدم دارو جان خودت را از دست میدهند یعنی دریک ساعت ۶٠٠ کودک قربانی این نظام استثمارگر و فاسد میشوند در حالی که کارتلها و شرکت های غول پیگر پول و سود بیشتری به جیب میزنند.

در ایران اسلام زده ،کودک آزاری به عنوان یک پدید و یک معضل در آمده است . پدیده و معضلی کاملا شناخته شده و لمس شده در جامعه امروز .قبل از این که کودک چشم به جهان بگشاید و متولد شود در شکم مادرش که از طرف اسلام تحقیر و بی حقوق و نصف انسان به حساب میاید ، کودک احساس ناامنی و عدم سوتغذیه و استرس و مشکلات زندکی پدر و مادرش را حس میکند. کودکان به جای اینکه به روال طبیعی کودکی خودشان دنبال سرگرمی های کودکانه خود باشند و بخندند و بازی کنند و پارک بروند و شنا بروند و مشغول فوتبال و والیبال و رقص و ایسکی و صفر باشند و سر حال و شاد، باید در دنیای سیاهی که برایشان درست شده است زندگی کنند و بدور از هر کدام از این سرگرمیها و دنیای کودکانه خود به زندگی خود ادامه دهند.

متاسفانه  کودکان طبقه کارگر و زحمتکشان و تهیدستان که ٩٠ در صد جامعه ی ایران را تشکیل میدهند مشکلات جدی دارند و از لحاظ اقتصادی نمیتوانند دلبخواه خوشان بروند مدرسه و در همان اوایل کودکی مجبور هستند برای ماندن خودشان و کمک به خانواده شان وارد بازار کار شوند.  ازسیگارو آدامس فروشی تا واکس زدن کفش و ماشین شستن در خیابانها آنهم با شکم گرسنه صبح تا نصف شب یا در کورپزخانه ها و مراکز کار و غیره باید بیرون باشند. بدون حمام وغذای مناسب، بدون لباس مناسب  و با دها مشکلات دیگر. و همچنین شاهد بی کاری پدر و مادراخ خود بودن که با  دعواهای ناشی از فشار زندگی و یا شاهد معتاد بودن خواهر وبرادر و دها گرفتاری دیگر باشند. در ایران  دخترها به خاطر فقر مالی خانواده شان از سنین ١٢ و ١۴ سالکی تن به ازدواج میدهند و پروسه بچگی هم فراموش میشود، و وارد مشکلات جدی تر آنهم در خانه شوهر میشوند .

پس از به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، این پدیده اجتماعی ناگوار که دختران کم سن و سال را تحت شعاع قرارد داد، شکل قانونی به خود گرفت و بدین ترتیب موجب بروز فجایعی بس بزرگ تر و جبران ناپذیر در زندگی کودکان دختر در این مرز و بوم شد که بدون شک  نقض آشکار حقوق کودکان است. تا جای که متاسفانه در ایران کودکان به فروش میروند و حتا بعضیها از مجبوری نوزاد خود را در کنار زباله دانها رها میکنند تا کسی دیگر مسئولیت بزرگ کردنش را بر عهده بگیرد. خوابیدن در کنار خیابانها ، و یا همان کارتون خوابی در گوشه و کنارو در قبرستانها همراه خانواده از مشکلات عمده خانواده هایست که در زیر خط فقر زندگی میکنند که متاسفانه چنین شرایط وضعیت نابسامانی را برای فرزندان انها درست کرده است.

دها و صدها مشکلات دیگر که کودکان در ایران در زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی و نمایندگان خدا که همگی دزد و دروغگو و آدمکش هستند قربانی میشوند .اما بر عکس منابع آن مملکت در دست سران حکومت است که به میل خودشان بدون اینکه حسابی به کسی پس بدهند میخورند و در بانکهای اروپا وترکیه و روسیه وچین و مالزیا وهند و کشورهای عربی به میلیون و میلیاردها دولار سرمایه گذاری کرده اند و آقا زاده ها همه صاحب دو پاسپورت و سه پاسپورت هستند و همه آقازادها در خارج با پول مردم ایران دارند زندگی میکنند و یا پولهای مردم ایران را به سوریه و عراق و یمن و افغانستان و پاکستان میدهند به خاطر گسترش شیعه گری بدون اینکه جواب مردم را بدهند. اما اکثر مردم ایران به خصوص کودکان شب و روز با مشکلات عمده ای دست و پنجه نرم میکنند. نه فقط رهائی بزرگ سالان و سالمندان که بطریق اولی  رهائی کودکان نیز اساسا در گروه سرنگونی جمهوری اسلامی ضد کودک است!

کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان، جوانان، زنان، آزادیخواهان و برابری طلبان و مدافعین حق کودک! پیش به سوی اتحاد و همبستکی و همدلی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و این رژیم سر تا پا فاسد و نکبت. در این مبارزه حزب سوسیالیست انقلابی ایران سنگر به سنگر با شماست و امیدوارم بتوانیم یک دنیای بدون جنگ و خونریزی و تبعیض و نابرابری بنا نهیم که همه انسانها از جمله  کودکان  در آن از امنیت و رفا و یک زندگی خوشبخت بهره مند گردند.

سرنگون باد جمهوری اسلامی

به امید یک دنیا بهتر برای کودکان

 

نظرات مسدود است.HOME