آرش دشتی-اعتراضات با قدرت پیش میرود!

اعتراضات با قدرت پیش میرود!

آرش دشتی

امروز دوشنبه ١١دی ماه ١٣٩۶، پنجمین روز خروش مردم عاصی، علیه حکومت هار و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. مردم در تهران و اهواز و کرمانشاه و شیراز و هر جای دیگری که توانستند به خیابان ها آمدند و با شعارهای کوبنده و انقلابی، خشم و نفرت خود را از رژیم نکبت اسلامی فریاد زدند و اراده ی خود را برای به زیرکشیدن نظام فقر و فلاکت به نمایش گذاشتند. دستگاه سرکوب هم هر روز که می گذرد، خود را به انواع ابزارهی سرکوب مجهز می کند. از گارد ضد شورش گرفته تا ماموران انتظامی و سپاه و بسیج و نوجوانان بسیجی و ماشین های نفر بر و آب پاش و گاز اشک آور.

همچنین برای جلوگیری از تجمع مردم در میدان های مرکزی تهران، قطارهای مترو و اتوبوس های تندرو(بی-آر-تی) در ایستگاه های تآتر شهر و میدان انقلاب توقف نداشتند. اما مردم در ایستگاه های قبل و بعد پیاده می شدند و خود را به قرار می رساندند.

نکته ای که باید اشاره شود، تفاوت آشکار در خواست ها و شعارهای مردم و تجمع کنندگان است. مردم دیگر مانند سال ٨٨ برای رای و موسوی و کروبی شعار نمی دهند، حتی در این چند روز یک شعار الله اکبر شنیده نشده است. مردم از همان روز اول، اعتراضات خود را در مورد بیکاری، گرانی، بی حقوقی، آزادی، دزدی های سران رژیم ، همدستی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب فریاد زدند و نشان دادند که با شناخت و تجربه ی انقلابی به خیابان آمده اند و می دانند ریشه کجاست.

مردم حتی از این که تلگرام مسدود شده است چندان نگران نیستند زیرا اولا که فیلترشکن های زیادی دم دستشان است، در ثانی قرارهای ثابت هر روزه در میدان های اصلی شهرها گذاشته اند و اراده کرده اند تا یکسره کردن کار نظام، هر روزه تجمع کنند. یعنی به تجربه های خوبی در سازماندهی رسیده  در عمل به آن دست یافته اند. این روش ها و امکانات را در سال ٨٨ نداشتند و مهم تر از این ها، توهم بسیاری از مردم دیگر ریخته است. همچنین نیروهای فریبکار طرفدار اصلاح طلب و دوم خردادی، امسال بنابر ماهیت خیزش و جنبش اجتماعی و خاصیت سرنگونی طلبانه اش، به صف اصلی خود که همانا حکومت است، خزیده اند و صفوف جنبش هر روز که می گذرد، پالایش می شود. به سخنی دیگر، جنبه های پررنگ طبقاتی جنبش هر روز پر جلاتر می شود.

در این شرایط حساس و سرنوشت ساز جا دارد که کارگران و کارمندان و معلمان به تدارک یک اعتصاب سراسری فکر کنند.

در این باره بعدا به طور مفصل خواهم نوشت.

-١١ دی ١٣٩۶

پیام، روشن است؛ انقلاب!

آرش دشتی

عروج اعتراضات اخیر اجتماعی در ایران، همچنان در صدر مهمترین اخبار جهان قرار دارد. در این میان، پوتین و اردوغان و حیدرالعبادی و بشاراسد و حسن نصراله و بقیه همپالگی های اسلام سیاسی شان، در خاورمیانه، خروش بستوه آمدگان ایران را اغتشاش خواندند و از روحانی به خاطر آنچه که آن ها، آن را برخوردی اصولی و منطقی قلمداد نمودند، تشکر و حمایت کردند و ریشه های این خیزش عمومی و سراسری را تحریک عربستان و اسراییل و آمریکا دانستند.

همچنین جریان آبروباخته ی موسوم به اصلاحات، که این بار هیچگونه اثری از شعارهای ” سبز” و ” شکستن حصر” و میرحسین و . . . ندیدند، ماهیت واقعی خود را یکبار دیگر نشان دادند و در کنار روحانی و حاکمیت ستم و سرکوب ایستادند و مردم به جان آمده را اغتشاشگر خطاب کردند. البته برخی از جریانات و روشنفکران داخلی، خیزش سراسری مردم را به اعتراضات مالباختگان و یا به تحریک جناح اصولگرا علیه روحانی نسبت داده اند و با تحلیل غلط و مشکوک قصد دارند آینده ای همراه با سازش جناح ها و فریب و شکست را برای مردم بپا خاسته ترسیم کنند. معاون سیاسی سپاه پاسداران در روز پنجم اعتراضات سراسری و غافلگیرکننده ی مردم گفت:” شعارهایی که در دو سه روز گذشته توسط آشوبگران در برخی از اجتماعات تهران بیان شد، شعارهای مارکسیستی و کمونیستی شنیده شد که یادآور فعالیت برخی گروه ها در ابتدای انقلاب است .”

این پاسدار که قصد دارد با این تحلیل، برای سرکوب مبارزات مردم زمینه چینی کند و فضا را بیشتر از این که هست ببندد، اعتراض را آشوب و شعارهای معیشتی و سرنگونی طلبانه را کمونیستی و همجنس شعارهای مردم در روزهای انقلاب ۵٧ می داند. در حرف های این پاسدار مزدور واقع بینی وجود دارد. درست است؛ او پیام مردم را خوب فهمیده است.

او پیام روشن مردم را به درستی درک کرده است و با رمزگذاری های شناخته شده  رک و راست اعلام میکند.

مردم از فقر و گرانی و بیکاری و بی معیشتی به ستوه آمده اند و برای آزادی و نجات از این جهنمی که حکومت اسلامی با دروغ و فریب و خون ریزی و دزدی و جنایت بوجود آورده به خیابان آمده اند. مردم به حکومتی معترض اند که در طول ٣٨ سال گشذته  عرصه زندگی را  برای زن و مرد و کودک و جوان و کارگر و معلم و بازنشسته تنگ کرده است. مردم یکبار دیگر و این بار با شعارهای روشن و ریشه ای تری به خیابان آمده اند و دارند یک پیام مهم می دهند. پیام، روشن است؛ زنده باد انقلاب!

جمعه ١۵ دی ١٣٩۶

 

نوشتن نظرHOME